Lastnik, upravljavec in urednik spletne strani  tehnicnosvetovanje.com je: TEHNOKRAT Tehnično svetovanje d.o.o., Polanškova 23, 1231 Ljubljana.

Pogoji uporabe spletne strani tehnicnosvetovanje.com ( v nadaljevanju: spletna stran) predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in upravljavcem spletne strani. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani tehnicnosvetovanje.com ne sme uporabljati.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Spletna stran TehnicnoSvetovanje.com je dostopna internetu na domeni www.tehnicnosvetovanje.com in je namenjena vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe te spletne strani in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali  v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti spletne strani se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:

  • vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano
  • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime

Uporabnik se z registracijo strinja in dovoljuje, da ga spletna stran periodično (predvidoma enkrat mesečno) obvešča o novostih na spletni strani, lastnih storitvah in izdelkih.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Urednik se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina spletne strani visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev spletne strani na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem delovanja spletne strani veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

– Urednik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletne strani, zlasti ne odgovarja za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem servisu shranjujejo uporabniki;

– Urednik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletne strani, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani

– Urednik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika

– Urednik ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani;

– Urednik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani ali delov strani, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da urednik z namenom zagotavljanja spletne strani zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

– podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v spletno stran
– podatki o shranjenih datotekah in drugih vsebinah
– podatki o pregledanih vsebinah
– podatki o IP naslovu uporabnika
– podatki o času uporabe spletne strani

Urednik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki uredniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Urednik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

 

Zadnja sprememba:  31.08.2011