Odgovor na dopis Administratorja ES z dne 12.07.2018

posted in: Novice | 0

Tehnokrat d.o.o.
Polanškova 23
1000 Ljubljana

 

 

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
L-2925 LUXEMBOURG

Zadeva: Dopis Administratorja z dne 12.07.2018

G. Administrator,

Nepredstavljivo je, da ne premorete niti toliko pravne kulture, da bi navedli ime podpisnika! Vse tožbe se nanašajo na nespoštovanje prava pri razlagi in uporabi Pogodb, ki jih ne more biti več! Pogodba je po svoji naravi kompromis med pogodbenimi strankami, ki začne veljati ob podpisu pogodbe in je ni mogoče spreminjati, zato je lahko pogodba samo ena! Zakaj pa mislite, da ima Pogodba ZDA amandmaje?

Edini namen vsake pogodbe je predvidevanje spora! Bistveno za vsak spor pa je procesno vprašanje dostopa do sodišča (access to court), ki bo spor reševalo, kar je tudi bistvo človekovih pravic! S poudarkom na besedi spor, ki izhaja iz materialnega pravnega akta, ki mora biti skladen s Pogodbo!

Vaše uredbe in direktive, pravni zmazki brez primere s stotinami popravkov in sprememb, na katere se ni mogoče sklicevati, nimajo materialnopravne podlage v nobeni od Pogodb! Da niste sposobni nadzirati nobenega od organov EU, za kar ste ustanovljeni, zato je tudi popolnoma nebistveno, katero sodišče bi bilo pristojno, izhaja iz glasovanja Sveta o odobritvi uporabe glifosata v imenu državljanov držav članic EU, za kar Svet nima materialnopravne podlage v nobeni od Pogodb, in to le nekaj mesecev pred tem, ko je bil Monsanto obsojen na plačilo 289 milijonov $ enemu od mnogih bolnikov, ki so zboleli za rakom, ker ga ni opozoril na škodljive posledice uporabe glifosata na zdravje in po odobritvi združitve Bayera in Monsanta v interesu Nemčije, ki jo je sodišče v ZDA, ki se za razliko od Komisarke EU, ki je združitev odobrila, ker je ugotovila, da je v skladu z neobstoječim korporacijskim pravom EU, sklicuje na konkretno zakonsko določbo (Antitrust Procedures and Penalties Act, 15 U.S.C. § 16(b)-(h)), zavrnilo!

Zato bom zaprosila za mednarodno pomoč vlado Velike Britanije in vložila tožbe zoper EP in Svet z zahtevo za plačilo odškodnine pred pristojnim sodišče v Londonu, ki bodo, kot upam, pripeljale do razpada EU, ki vam jih bom poslala v vednost!

Ljubljana, 12.08.2018                                                                                                                       Tehnokrat d.o.o.