Tožba zaradi pranja denarja s prodajo tuje nepremičnine

posted in: Novice | 0

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE L-2925 LUXEMBOURG Vlož. št. 2017/ Vlagatelj: Tehnokrat d.o.o., Polanškova 23, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odgovorna oseba Pavla Murekar TOŽBA zoper Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005, ki nima podlage v PDEU … Continued

Tožba za odškodnino zaradi osebnega stečaja

posted in: Novice | 0

SODIŠČE EVROPSKE UNIJE L-2925 LUXEMBOURG Vlož. št. 2017/ Vlagatelj: Tehnokrat d.o.o., Polanškova 23, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odgovorna oseba Pavla Murekar TOŽBA zoper Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005, ki nima podlage v PDEU … Continued

Prošnja za mednarodno zaščito

posted in: Novice | 0

Prošnja za mednarodno zaščito s strani Evropske unije iz razloga, ker sem v Republiki Sloveniji izpostavljena nečloveškemu ravnanju in kaznovanju s strani državnih organov, s čemer je ogroženo moje mentalno zdravje in s tem moja svoboda, življenje in premoženje. Prošnja-za-mednarodno-zaščito-z-dne-22-07-14

Namen strani

posted in: Novice | 0

Ta stran je namenjena vsem vam, ki so vam sodniki, ki niso prodajalci, za drobiž prodali ali vam prodajajo premoženje, ki ste ga pridobili z delom ali kako drugače in ki je vaše tako, da so domnevnega upnika, ki ni … Continued

Purpose of this web page

posted in: Novice | 0

This page is dedicated to all of you who judges, which are not sellers, sold your property that you acquired through work or otherwise and that is yours, so that alleged creditor, who is not a creditor under the law … Continued