How trends in the EU have become evil

posted in: Novice | 0

Dear Ms Suella Braverman, I also thought is an honor to work on the implementation of “technical” legislation into the Slovenian legal order I was working on since 2001. As I thought it required knowledge of the law, I started … Continued

Kako so težnje v EU postale zlo

posted in: Novice | 0

Tudi meni je bilo v neizmerno čast, da sem že od leta 2001 lahko delala na implementaciji »tehnične« zakonodaje v slovenski pravni red. Ker sem mislila, da je za to potrebno znanje prava, sem na sedmo stopnjo tehnike začela študirati … Continued