Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe

posted in: Novice | 0

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Miklošičeva 10 1000 LJUBLJANA Tožeče stranke: Xxxxxxxxxxxxxxxxx Tožena stranka: Omahen Polona, EMŠO 2503969506202, Rožna dolina c. XVII 23, 1000 Ljubljana T O Ž B A zaradi nedopustnosti izvršbe in plačila odškodnine pcto 560.000,00 EUR s pp … Continued

Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe in plačila odškodnine

posted in: Novice | 0

OKRAJNO SODIŠČE V LJUTOMERU Prešernova 18 9240 LJUTOMER Tožeče stranke: …………………….. Tožena stranka: HETA Asset Resolution d.o.o., MŠ 583416300, DŠ 77494962, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana T O Ž B A zaradi nedopustnosti izvršbe in plačila odškodnine pcto 560.000,00 EUR … Continued

Odgovor na dopis Administratorja ES z dne 12.07.2018

posted in: Novice | 0

Tehnokrat d.o.o. Polanškova 23 1000 Ljubljana     SODIŠČE EVROPSKE UNIJE L-2925 LUXEMBOURG Zadeva: Dopis Administratorja z dne 12.07.2018 G. Administrator, Nepredstavljivo je, da ne premorete niti toliko pravne kulture, da bi navedli ime podpisnika! Vse tožbe se nanašajo na … Continued